About

Manubhaishadi.com આ એપ ફક્ત લોહાણા રઘુવંશ પરિવાર માટે છે. આપણા સફળ જીવનનો એક તબક્કો હોય છે લગ્નનો ગ્રહ પ્રવેશ. સારા સકને આપણે આપના માટે યોગ્ય જીવનસાથી શોધવાની શરૂઆત અહીંયા થી સાથે મળીને કરીએ અને પરમ કૃપાળુ ઈશ્વર અને વડીલો ના આશીર્વાદથી પૂર્ણ કરીએ

Find your Special Someone

Sign Up

Register for free & put up your Profile

Connect

Select & Connect with Matches you like

Interact

Become a Member & Start a Conversation